PiS (B’n’B) od środka czyli struktura czerwonego gniazda.
Żydowski Nowy Porządek Świata już jest i działa. Niektórzy ludzie uważają NWO za dyktaturę która ma dopiero nadejść - i jest to poważny błąd. Ponieważ owa globalna dyktatura już istnieje, a chipy pod naszą skórą to jest jej ostatnie stadium. W tym dziale wszyscy bez względu na orientację polityczną, religijną i narodowościową łączą się we wspólnej sprawie i działają niczym jedność. Jest to jedyna droga przeciwstawienia się i przeciwdziałania globalnemu łagru pod szyldem NWO

Posty: 3   •   Strona 1 z 1
artur188
Bywalec
 
Posty: 350
Dołączył(a): środa, 11 mar 2015, 21:12

PiS (B’n’B) od środka czyli struktura czerwonego gniazda.

przez artur188 » czwartek, 19 lis 2015, 20:49

Napisane przez Liga Świata
Data:Luty 16, 2014
w:archiwa IPN, Judeopolonia, Lustracja, Masoneria, Syjoniści

Do wyborów Polacy! Wybierzcie znów czerwoną Masońską Plagę, starych syjonistycznych rodzin żerujących jak wielopokoleniowy rak na Polskim narodzie !

1. Andrzej Kryże – Wiceminister Sprawiedliwości IVRP- członek PZPR do jej końca. Skazywał w stanie wojennym. Kryże jako przewodniczący Wydziału IV Sądu Okręgowego w Warszawie organizował też usuwanie sędziów wydających łagodne wyroki wobec działaczy podziemnej opozycji. Andrzej Kryże uznał za nieistotny wątek polityczny afery FOZZ. W nagrodę został wiceministrem (masońskiej) sprawiedliwości.

2. Zbigniew Wasserman – Minister koordynator ds. służb specjalnych IV RP. PRL-owski prokurator od lat 70-tych.W krakowskiej prokuraturze prowadził kilka śledztw przeciwko działaczom Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Wyeliminowany w wojnie masońsko – masońskiej.

Obrazek

3. Wojciech Jasiński- Minister Skarbu IV RP- członek PZPR w latach 1976 – 1981, szef Wydziału Spraw Wewnętrznych w Płockim Urzędzie Miasta, przybudówki SB. w czasie debaty sejmowej,indagowany na okoliczność przynależności do PZPR Jasiński nie przyznał się do tego, a w jego życiorysie zaprezentowanym posłom nie było na ten temat ani słowa.

4. Andrzej Aumiller- Minister Budownictwa IV RP- zasłużony komunista, wieloletni członek PZPR, a następnie i Unii Pracy.


5. Anna Kalata – Minister Pracy i Polityki Społecznej IV RP. Członek PZPR jak i SLD.

Obrazek

6. Zbigniew Graczyk- Wiceminister Gospodarki Morskiej IV RP – przez 20 lat należał do PZPR, będąc między innymi członkiem jej Komitetu Wojewódzkiego w Szczecinie. Był również w kierownictwie nomenklaturowej spółki Interster, która była folwarkiem partyjnych dygnitarzy, m. in. Sekuły i Rakowskiego.

Obrazek

7. Marek Grabowski – Wiceminister Zdrowia IV RP (członek PZPR i SLD) dzięki rekomendacji SLD był zastępcą głównego inspektora sanitarnego w rządach Leszka Millera i Marka Belki.

Obrazek

8. Ewa Sowińska- Rzecznik Praw Dziecka IV RP. W latach 1977-1980 należała do PZPR.

Obrazek

9. Krzysztof Zaręba – Wiceminister Środowiska IV RP, były członek PZPR, a w rządzie Leszka Millera główny inspektor ochrony danych osobowych.

Obrazek

10. Bogusław Kowalski – Wiceminister Transportu IV RP. W latach 80 członek PRON. Figuruje w materiałach służb specjalnych PRL jako tajny współpracownik o kryptonimach `Mieczysław’ i `Przemek’. Z dokumentów SB znajdujących się w IPN wynika, że w styczniu 1988 roku Kowalski został zarejestrowany w dzienniku rejestracyjnym jako TW `Mieczysław’ pod numerem 54803.

Obrazek

11. Bogdan Socha -Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej IV RP – był do samego końca członkiem PZPR. Pracował w Komitecie ds. Młodzieży i Kultury Fizycznej, kierowanym przez Aleksandra Kwaśniewskiego. Był organizatorem kampanii prezydenckiej Kwaśniewskiego – został wtedy szefem słynnego autobusu `Kwach’. Po udanej kampanii Socha przez dwa lata pracował w pałacu prezydenckim

Obrazek

12. Romuald Poliński- kolejny Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej IV RP. Przez wiele lat członek PZPR, a w rządach SLD doradcą ministrów Kołodki i Belki.

13. Maciej ŁŁŁopiński – Rzecznik Prezydenta IV RP – w okresie 1975 – grudzień 1981 należał do PZPR i pracował na nomenklaturowym stanowisku sekretarza redakcji gdańskiego tygodnika `Czas’, klasycznego pisma partyjnego `po linii i na bazie’ (szefostwo z PZPR-owskiej nomenklatury, cenzura, wytyczne z KW itd.).

Obrazek

14. Krzysztof Śniegocki, Sędzia Trybunału Stanu IV RP wybrany jako kandydat PiS i LPR. W latach 80. jako radca ministerstwa rolnictwa aktywnie występował w sądzie pracy przeciwko wyrzuconemu z pracy za działalność związkową działaczowi `Solidarności’. Prokuratura od kilku lat prowadziła postępowanie w sprawie wyłudzenia przez niego pieniędzy. (wyłudzenia kwoty 264 tys. zł na szkodę Olgierda B. przez Barbarę Lewandowską-Kondej, prezesa zarządu spółdzielni mieszkaniowej Krokus, oraz Krzysztofa Śniegockiego, przewodniczącego rady nadzorczej spółdzielni w Warszawie). Wyeliminowany.

Zmarł członek Trybunału Stanu Krzysztof Śniegocki

15. Ryszard Siewierski- Zastępca Komendanta Głównego Policji IV RP- członek PZPR do końca (1990). W latach 1987-1990 był zastępcą szefa Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Jeleniej Górze ds. polityczno-wychowawczych, był klasycznym oficerem politycznym, krzewiącym socjalizm wśród milicjantów i sprawdzającym czy nie chodzą do kościoła lub nie mają kumpli w opozycji.

Obrazek

16. Karol Karski (PiS) obecnie radykalny przewodniczący komisji IV RP ds. zmian w ustawie lustracyjnej. Aparatczyk władz centralnych socjalistycznego ZSP na Wydziale Prawa i Administracji UW. Pod koniec lat 80 startował z poparcia PRON (organizacji utworzonej przez PZPR w stanie wojennym) w wyreżyserowanych i sfałszowanych przez komunistów wyborach do rad narodowych. Wtedy kiedy wszyscy przyzwoici ludzie wybory bojkotowali. Był jednym z tych ludzi którzy tworzyli ówczesny PRL.

Obrazek

17 Stanisław Kostrzewski, od 25.02.2006 skarbnik PiS – był aktywnym członkiem PZPR do końca jej działalności. Żeby było ciekawiej – od 31.12.2005 jest wiceprezesem Banku Ochrony Środowiska i nie ma tu żadnego konfliktu interesów lub niejasności.

Obrazek

18. Henryk Biegalski, nominowany i odwołany z funkcji szefa Centralnego Zarządu Służby Więziennej IV RP, od 1969 r. do końca lat 80. był członkiem PZPR. Od marca 1982 r. należał do Komisji Bezpieczeństwa i Ładu Publicznego KW PZPR w Gdańsku.

Obrazek

19. Jerzy Bahr, 19.05.2006 mianowany ambasadorem RP w Moskwie – w latach 1976 – 1980 w randze I sekretarza pracował w Ambasadzie PRL w Bukareszcie (sekretarz ds. prasowych). Do stanu wojennego był członkiem PZPR. Za prezydentury Kwaśniewskiego był po Siwcu (od marca 2005) szefem BBN i członkiem RBN.

20. Krzysztof Czabański, mianowany 01.07.2006 na prezesa Polskiego Radia S.A. – były dziennikarz m.in. `Sztandaru Młodych’ i `Zarzewia’. W latach 1967-1980 należał do PZPR.

Obrazek

21. Stanisław Podlewski, mianowany 17.07.2006 dyrektorem departamentu rybołówstwa w ministerstwie rolnictwa – należał do PZPR do końca jej istnienia.

Obrazek

22. Marcin Wolski, 21.07.2006 mianowany został dyrektorem I programu PR – od 1975 roku do końca był w PZPR, będąc m.in. sekretarzem POP w PR.

Obrazek

23. Tomasz Gąska, mianowany 25.07.2006 nowym wiceprezesem Radia PiK z nadania PiS – były PZPR-owski aparatczyk, który strzegł linii partii i bronił stanu wojennego. Był członkiem PZPR, sekretarzem Podstawowej Organizacji Partyjnej w tygodniku `Fakty’ i zastępcą redaktora naczelnego tej gazety od 1979 roku, przez stan wojenny, aż do upadku komunizmu, odznaczony medalem im. Janka Krasickiego. Używając pseudonimu Tomasz Hellen pisał m.in. peany na temat WRON, a w tekście `Jaka może być partia’ nawoływał do odrodzenia w PZPR `ducha leninowskich zasad’.

Obrazek

24. Jan Sulmicki, kandydat na prezesa Narodowego Banku Polskiego, zgłoszony 11.12.2006 przez Kaczyńskiego – były aktywista PZPR w SGPiS (obecnie SGH), także w stanie wojennym. 14.12.2006 zrezygnował z kandydowania z „powodów rodzinnych”.

Obrazek

25. Maciej Giertych były członek PRON (Google : Maciej Giertych Pron ) i Rady Konsultacyjnej przy gen Jaruzelskim (Google: Maciej Giertych Doradca Jaruzelskiego) poparł dekret o wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizację Solidarności. Wiosną 1989 roku brał udział w obradach „Okrągłego Stołu” jako doradca Gen. Jaruzelskiego.
Nigdy nie został zarejestrowany jako Tajny Współpracownik, ponieważ SB uznała, że jest wystarczająco przydatny jako współpracownik zupełnie jawny. Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON) – organizacja polityczna utworzona w okresie stanu wojennego przez PZPR i podporządkowane jej stronnictwa polityczne oraz organizacje katolickie w celu propagandowego wykazania poparcia społeczeństwa dla polityki partii, a w szczególności wprowadzenia stanu wojennego.

Obrazek

26. Ryszard Bender także członek PRON i poseł na Sejm PRL. Vice-prezes PZKS, które oficjalnie poparło wprowadzenie stanu wojennego w 1981.Obecnie senator LPR. W wyborach 2007 r. startuje z list PiS.

Obrazek

27. Janusz Maksymiuk z Samoobrony, negocjował z PiSem jak mówi J. Kaczyński `najlepszą od 17 lat koalicję rządową’ .W PZPR od 1975 do końca. Umieszczony na liście krajowej PZPR w wyborach ’89 obok takich tuzów jak Kiszczak, Kania, Florian Siwicki, Rakowski. TW „Roman”. Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP. zarejestrowany pod nr 46734 dnia 15.07.83 przez Pion VI RUSW Oleśnica. Nr archiwalny 60430/I, nr mikrofilmu 60430/1. Miejsce archiwizacji WEiA del. UOP we Wrocławiu. Data zaprzestania kontaktów 27.09.89.

Obrazek

28. Stanisław Łyżwiński, wiceprzewodniczący Samoobrony. W czasach PRL był członkiem ZSL, w III RP zaangażował się w działalność powiatowej organizacji SLD. Świadomy i tajny współpracownik SB.

Obrazek

29. Bolesław Borysiuk wybrany do KRRiT za zgodą Kaczyńskich. Był strażnikiem „jedynie słusznej linii Roberta Kwiatkowskiego”, przez lata prezesa TVP z ramienia SLD i jednego z czarnych bohaterów afery Rywina . Do PZPR należał od 1971 r. `Bolek nie jest lubiany, silne poparcie ma tylko wśród byłych aktywistów PZPR i SLD, szczególnie tych z frakcji Millera.

Obrazek

30. Irena Okrągła, powołana 01.12.2005 przez ministra Ziobro na stanowisko zastępcy prokuratora generalnego. W 1985 r., pełniąc funkcję wiceszefowej Prokuratury Rejonowej w Sopocie, podjęła decyzję o aresztowaniu Jarosława Malca, działacza opozycji, zatrzymanego przez milicję w czasie rozlepiania plakatów nawołujących do bojkotu wyborów do Sejmu.

Obrazek

31. Wiesław Jan Kurowski, członek Rady Politycznej PiS – tajny współpracownik `Sławek’, `Radosław’, `Jacek’. Na stronie PiS pan Kurowski nie figuruje na liście członków Rady, ale – co ciekawe – w wersji angielskiej strony dalej jest jej członkiem.

Obrazek

32. Jarosław Netzel – szef PZU, z ramienia PiS, podejrzewany o malwersacje, będący w kręgu podejrzeń w sprawie przecieku, zatrzymany przez ABW pod zarzutem mataczenia.

Obrazek

33. Konrad Kornatowski – szef Policji, prokurator z ramienia PiS, zatrzymany przez ABW pod zarzutem mataczenia. Jego nazwisko pojawia się w
„raporcie Rokity” z 1991 r. opisującym nadużycia MSW w latach rządów Wojciecha Jaruzelskiego (tajemnicza śmierć Tadeusza Wądołowskiego na komisariacie kolejowym MO w 1986 r.).

Obrazek

34. Janusz Kaczmarek – szef MSWiA, prokurator krajowy z ramienia PiS – oskarżony o spowodowanie przecieku, zatrzymany przez ABW pod zarzutem mataczenia. Członek PZPR od 1986 r.

Obrazek

35. Piotr Ryba – kandydat do Rady Nadzorczej TVP, współpracownik wicepremiera RP, oskarżony o korupcję, zatrzymany przez CBA.

Obrazek

36. Andrzej Kryszyński – pracownik ratusza kierowanego przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, rekomendowany przez Andrzeja Urbańskiego – szefa kancelarii prezydenta RP i prezesa TVP z ramienia PiS, oskarżony o korupcję, zatrzymany przez CBA.

Obrazek

37. Artur Piłka – doradca Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, oskarżony o handel narkotykami, zatrzymany przez Policję.

Obrazek

38. Stefan Meller – Minister Spraw Zagranicznych w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza. Do 1968 r. członek PZPR.

39. Jan Kobylański – sponsor Radia Maryja, biznesmen mieszkający w Urugwaju. Oskarżany o kolaborację z hitlerowcami w czasie II wojny światowej. Słynny z wielu antysemickich wypowiedzi. Członek b’n’b.

Obrazek

40. Wojciech Dąbrowski – wojewoda mazowiecki z nadania PiS. W 1996 roku policja zabrała mu prawo jazdy na ponad rok za przekroczenie liczby dozwolonych punktów karnych. W 2006 roku został zatrzymany za jazdę po pijanemu na rowerze i ukarany zakazem prowadzenia pojazdów na 2 lata. Ponadto okazało się, że Dąbrowskiemu nie odebrano wtedy prawa jazdy ze względu na wcześniejszą sprawę.

Obrazek

41. Piotr Cybulski – poseł na Sejm RP z listy PO. W styczniu 2006 r. odszedł do PiS. Okazało się, że był członkiem ZSMP i PZPR, co wcześniej zataił. PiSowi to nie przeszkadzało i do dziś jest członkiem KP PiS.

Obrazek

42. Jan Robert Nowak – główny propagandysta Radia Maryja, wspierającego PiS. Kontakt operacyjny SB o pseudonimie `Tadeusz’.

Obrazek

43. Aleksander Chłopek – poseł z Gliwic. Członek PZPR od roku 1978. W 1980 r. wstąpił do Solidarności, lecz jak podaje Wikipedia, w latach 80. był członkiem egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR.

Obrazek

44. Halina Molka – posłanka na Sejm RP V kadencji. Wybrana liczbą 3706 głosów z okręgu piotrkowskiego. Były członek Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej, później Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej. 21 września 2006 roku, opuściła klub parlamentarny Samoobrony, przechodząc do nowopowstałego Ruchu Ludowo- Narodowego. od 26 kwietnia 2007 do 23 sierpnia 2007 członkini Koła Posłów Bezpartyjnych. Od 23 sierpnia 2007 posłanka PiS.

Obrazek

Polska służb specjalnych , Polska masońska pod wpływami B’n’B i CIA, kontrolowany przewrót i nowy bat na Polaków jest już ukręcony !

Polska jest Najważniejsza – dla Masonerii.

C.D.N

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za materiały pobrane ze źródeł trzecich, pozostawiając możliwość interpretacji czytelnikowi.

http://archiwaipn.hvs.pl/pis-bnb-srodka-struktura-czerwonego-gniazda/

Żajwik
Bywalec
 
Posty: 177
Dołączył(a): niedziela, 17 sie 2014, 19:40
Lokalizacja: Żytomierz, Ukraina

Re: PiS (B’n’B) od środka czyli struktura czerwonego gniazda

przez Żajwik » poniedziałek, 7 gru 2015, 18:36

To tylko potwierdza moją tezę, że PRL upadła ze względów zdrady czołówki partyjnej na rzecz III RP - demokratycznej. Wszystkim chciało się dorwać do fabryk, i innych zakładów albo reprezentować interesy oligarchii żydowskiej. To wynika z niskiego stanu moralnego danych działaczy. Walki między nimi tylko są o wpływ w państwie, a nie o zmianę systemu. Nie będzie dokonania zmiany systemu w najbliższej przyszłości, chociaż w ramach ostatecznego przejścia władzy do rąk korporacji międzynarodowych, oni zostaną likwidowani jako przedstawiciele masonerii etniczno-państwowej. O tym jest mowa w protokołach mędrców Syjonu, przewidujące skazanie na śmierć masonów.
Улыбаясь, мне ломали крылья
Мой крик порой, похожий был на вой
И я немел от боли и безсилья
И лишь шептал: Спасибо, что живой!

И лопнула во мне терпенья жила,
И я со смертью перешел на ты
Она давно возле меня кружила,
Побаиваясь только хрипоты.

artur188
Bywalec
 
Posty: 350
Dołączył(a): środa, 11 mar 2015, 21:12

Re: PiS (B’n’B) od środka czyli struktura czerwonego gniazda

przez artur188 » poniedziałek, 7 gru 2015, 22:39

Cały system zaczął być demontowany ok. 80 roku.Kiedy KGB doszło do władzy i kazali wprowadzić Stan Wojenny.POtem jak było każdy zainteresowany wie.Zostaje czekać na wypełnienie się PMS.Chyba, że Trzecia Wojna Światowa lepsza.

Posty: 3   •   Strona 1 z 1

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

Teraz jest poniedziałek, 18 gru 2017, 01:12