Filozofia religijna
Dział dla ludzi wierzących

Posty: 82   •   Strona 8 z 9   •   1 ... 5, 6, 7, 8, 9
Żajwik
Bywalec
 
Posty: 177
Dołączył(a): niedziela, 17 sie 2014, 19:40
Lokalizacja: Żytomierz, Ukraina

Re: Filozofia religijna

przez Żajwik » sobota, 3 cze 2017, 19:25

Karol Marks

W swojej pracy "Kapitał" Karol Marks opisał za pomocą metody dialektyki ewolucję ustroju gospodarczego przez socjalizm w komunizm. Prawidłowość jego tez jest dotychczas nieustalona. Jedynie można powiedzieć, że został opisany rozwój ustroju gospodarczego pod względem postępu. Należy powiedzieć, że metoda dialektyki bada rozwój systemu, która została pożyczona przez Marksa u idealisty Hegla i została zastosowana w szkole materializmu, szczególnie w panującym ówczesnym systemie kapitalizmu.
Pod względem regresu XIX - wieczny kapitalizm zostałby ewaluowany w końcowy system globalizmu, który jest bazowany na obowiązkowym podziale przez korporacje/banki podstawowego dochodu społecznego. Pozostała część dochodu społecznego zostanie podzielona między plebsem. Obecny system dzikiego kapitalizmu-monopolowego, o którym pisał Kautski (rywal umysłowy Lenina), jest przejściowy, który zostanie ewaluowany w system globalizmu za pomocą likwidacji byłych partnerów-rywali (wskutek gwałtownego zmniejszenia zysku korporacji/banków) oraz wprowadzenia obowiązkowej kontroli wobec mieszkańców Globu. To świadczy o dwóch ewentualnych opcjach: Pierwsza jest o tym, że korporacje/banki, które przetrwają walkę o coraz bardziej zmniejszający się zysk, będą miały charakter państwowy, stanowiska zarządu będą przekazywane przez globalne ugrupowania finansowe swoim przedstawicielom, w skład którego będą wchodzili delegaci od różnych rodzin globalnych. Druga opcja polega na tym, że dominująca pozycja banków/korporacji, które przetrwają walkę o coraz bardziej zmniejszający się zysk, zostanie zalegalizowana na zasadzie prywatnej. Czyli to oznacza, że przywódcy rodzinni będą sami decydowali o przekazaniu władzy (w tym dziedzicznej) w obrębie swojej rodziny, która jest podstawą ugrupowania finansowego wywierającego wpływ na określonym terytorium. Druga opcja może spowodować podział świata między korporacjami na zasadzie dziedzicznej, czyli powstaną quasimonarchie, chociaż świat de-jure będzie jedyny pod berłem globalnego lidera. Natomiast obecne zwykłe instytucje władzy najwyżej otrzymają status Administracji Wykonawczej.
Улыбаясь, мне ломали крылья
Мой крик порой, похожий был на вой
И я немел от боли и безсилья
И лишь шептал: Спасибо, что живой!

И лопнула во мне терпенья жила,
И я со смертью перешел на ты
Она давно возле меня кружила,
Побаиваясь только хрипоты.

Żajwik
Bywalec
 
Posty: 177
Dołączył(a): niedziela, 17 sie 2014, 19:40
Lokalizacja: Żytomierz, Ukraina

Re: Filozofia religijna

przez Żajwik » czwartek, 13 lip 2017, 17:33

Porównanie mitów dotyczących życia pozagrobowego w Starożytnym Egipcie i Antycznej Grecji

Grecja

W mitologii antycznej Grecji życie pozagrobowe jest przedstawione jako szare miejsce, gdzie nie ma ani szczęścia, ani smutku. Stąd więc można wywnioskować, że życie codzienne antycznej Grecji skupiało się głównie na życiu świata materialnego, ponieważ świat pozagrobowy jest szary, a świat materialny jest kolorowy. W tej sytualji ważnym elementem była pomyślność we wszystkich sferach życia, oparta na ideałach religijnych. O tym świadczą na przykład prace filozoficzne, w tym sofistyczne. Problem polegał na tym czego dotyczy pojęcie "pomyślność", o czym na przykład przypomina Platon w "Lachesie" w sprawie wychowania dzieci.

Egipt

Natomiast Starożytny Egipt miał inny kierunek rozwoju umysłowo-religijnego. W religii kraju faraonów życie pozagrobowe jest bardziej precyzyjne i ważne, niż to jest w Grecji. Na przykład los duszy nieboszczyka jest ustalany za pomocą badania serca zmarłej osoby. Stąd troska o Egipcjan o pozagrobowym życiu ludzi. O tym świadczą liczne grobowce (Tutanchamon, Sebekchotep), piramidy (na przykład Cheopsa), także to dotyczy wyposażenia grobowców, oraz to dotyczy "Księgi Zmarłych". Stąd wynika pewna moralność życia codziennego oparta na obowiązkach, zakazach, w tym faraona.
Улыбаясь, мне ломали крылья
Мой крик порой, похожий был на вой
И я немел от боли и безсилья
И лишь шептал: Спасибо, что живой!

И лопнула во мне терпенья жила,
И я со смертью перешел на ты
Она давно возле меня кружила,
Побаиваясь только хрипоты.

Żajwik
Bywalec
 
Posty: 177
Dołączył(a): niedziela, 17 sie 2014, 19:40
Lokalizacja: Żytomierz, Ukraina

Re: Filozofia religijna

przez Żajwik » czwartek, 20 lip 2017, 10:30

Rewolucja religijna Echnatona

W XIV wieku p. n. e. faraon egipski Amenchotep IV przeprowadził rewolucję religijną. Został wprowadzony kult boga Atona, który zastąpił dotychczasowy kult politeistyczny (np. Amona). Dany faraon został prorokiem, a bóg Aton - najważniejszym bogiem, czyli wprowadzono monoteizm. Problem polegał na tym, że dany kult został likwidowany wraz ze śmiercią Echnatona. To świadczy o następujących elelmentach:

- dotychczasowi kapłani zachowali władzę: naród egipski okazał się lojalny dotychczasowemu systemowi politeistycznemu. To oznacza, że że reforma nie wykonała postawionych celów, czyli zmiany światopoglądu Egipcjan, co wynika z bardzo mocno ukształtowanego poglądu religijnego danej narodowości. W innym przypadku władza kapłaństawa Amona upadłaby albo oni byliby zmuszeni pozostawić kult Atona przynajmniej w jednym szeregu z dotychczasowymi bogami Egiptu starożytniego, czyli zostałby zastosowany liberalizm religijny. Tego się jednak nie stało.

- po śmierci Echnatona, w pewnych miejscach jego imię i twarz na rysunkach zostały wymazane, żeby on w życiu pozagrobowym nie znalazł (bez imienia) swojego miejsca. To jeszcze raz świadczy o tym, że element życia pozagrobowego odgrywała w życiu religijnym i codziennym ważną rolę.
Улыбаясь, мне ломали крылья
Мой крик порой, похожий был на вой
И я немел от боли и безсилья
И лишь шептал: Спасибо, что живой!

И лопнула во мне терпенья жила,
И я со смертью перешел на ты
Она давно возле меня кружила,
Побаиваясь только хрипоты.

Żajwik
Bywalec
 
Posty: 177
Dołączył(a): niedziela, 17 sie 2014, 19:40
Lokalizacja: Żytomierz, Ukraina

Re: Filozofia religijna

przez Żajwik » niedziela, 13 sie 2017, 12:55

Materializm:

Główną zasadą materializmu jest stworzenie raju w życiu codziennym za pomocą dokonania zmiany okoliczności w wielu dziedzinach, w tym w techniczno-naukowej. Czyli byt wyznacza świadomość. W związku z tym główny nacisk kładzie się na system polityczny, gospodarczy, społeczny (K. Marks "Socjalizm-komunizm", myśli ekonomiczne Adama Smitha oraz Kejnsa) za pomocą zastosowania różnych "zabiegów" - ustaw, rozporządzeń, dyrektyw, oraz innych procedur na rzecz zachowania określonego systemu. Dopiero potem odbywają się próby zmiany w sferze duchowo-religijnej (działalność bolszewików, faszystów, liberalistów).

Idealizm:

Natomiast w skrajnym idealiźmie, szczególnie religijnym, rzecz jest wręcz odwrotna, czyli działa zasada: świadomość określa byt. W związku z tym, główny nacisk kładzie się na działalność osoby, która wywiera wpływ na obowiązujący system - polityczny, ideologiczny, częściowo gospodarczy i społeczny. Samodzielnie osoba nie potrafiłaby stworzyć, ani religii, ani wyników jej egzystencji. A więc głównym elementem działalności osoby był Duch. Tak się stało w Palestynie ! wieku n.e. Działalność Jezusa Chrystusa w wyniku wywarła duży wpływ na świadomość mieszkańców Europy. W wyniku stopniowych zachodzących zmian w świadomości społecznej Europy został zmieniony system ustrojowy, co ostatecznie wyraziło się w stworzeniu całokształtu dorobku kulturalno-gospodarczego określonego kontynentu w okresie Średniowiecza (X-XI stulecie). Gdyby nie było zmian w danej sferze, nie byłoby rozwoju, ponieważ obowiązujący stan rzeczy (systemu) ludzi zadowalniałby. W świetle idealizmu działalność, w tym ustawodawcza była skierowana na zachowanie ideałów, ktore zostały zawarte w źródłach religijnych. Podobnie było w islamie i buddyźmie.
Улыбаясь, мне ломали крылья
Мой крик порой, похожий был на вой
И я немел от боли и безсилья
И лишь шептал: Спасибо, что живой!

И лопнула во мне терпенья жила,
И я со смертью перешел на ты
Она давно возле меня кружила,
Побаиваясь только хрипоты.

Żajwik
Bywalec
 
Posty: 177
Dołączył(a): niedziela, 17 sie 2014, 19:40
Lokalizacja: Żytomierz, Ukraina

Re: Filozofia religijna

przez Żajwik » poniedziałek, 4 wrz 2017, 12:07

Przyszłość Europy

II i III pokolenia migrantów z Bliskiego Wschodu, Turcji i Północnej Afryki, którzy urodzili się i mieszkają w Europie Zachodniej szukają swojej identyfikacji narodowej co w wyniku spowoduje powstanie nowych narodowości na terenie określonej części świata, ponieważ oni nie przyjmują, ani wartości religijnych Europejczyków, ani ich ideologii.
Z drugiej strony oni nie chcą wracać do swojej rodzimej ojczyzny. W związku z tym oni będą zmuszeni usprawiedliwić w oczach świata fakt swojego istnienia i praw w Europie Zachodniej, ponieważ ich staje się coraz więcej, co w wyniku spowoduje znaczny upadek wpływu narodowości zachodnioeuropejskich na swoim terytorium.
To oznacza, że po pewnym czasie zostanie na legalnej zasadzie wprowadzono prawo szariatu i powstanie nowa religia na bazie islamu. Rozwijając tezę liberalizmu i tolerancji w obliczu globalizacji świata w danej religii zostaną wprowadzone zasady sufizmu (pewnego pluralizmu, jeśli on nie będzie podważał dogmatów europejskiego islamu: na przykład to zagadnienie dotyczące monogamicznych ślubów, które również są pozwolone w muzułmaństwie), szczególnie to będzie dotyczyło kultu Magdi, ostatniego proroka Mohammeda, który powinien się zjawić i panować przed końcem historii.
Czyli ta teza będzie odpowiadała żydowskiej tezie Moszyacha - ostatniego lidera globalnego. W ten sposób stworzą się podwaliny syntetycznego ekumenizmu, które usprawiedliwią prawo władzy lidera globalnego. Ponadto początkowo w danej religii powstanie teza podobna do Wachabizmu, przewidująca likwidację niewiernych islamowi, następnie zasady Wachabizmu zostaną stosowane nie tylko wobec wrogów muzułmaństwa, ale także wobec wrogów integracji religijnej, czyli wobec wrogów syntetycznego ekumenizmu. Powstanie nowej religii i narodowości odbędzie na terytoriach państw protestanckich (Północne Niemcy, Holandia, częściowo Północna Francja, Belgia, Szwajcaria, Skandynawia). Natomiast opór ekspansji muzułmańskiej będzie stawiany w krajach, gdzie ma silne pozycje katolicyzm: Polska (religijno-narodowa ideologia), Południowe Niemcy, Austria, Portugalia, częściowo Włochy, Hiszpania, Południowa Francja.


-
Улыбаясь, мне ломали крылья
Мой крик порой, похожий был на вой
И я немел от боли и безсилья
И лишь шептал: Спасибо, что живой!

И лопнула во мне терпенья жила,
И я со смертью перешел на ты
Она давно возле меня кружила,
Побаиваясь только хрипоты.

Avatar użytkownika
krzysiek4
Przyjaciel
 
Posty: 2711
Dołączył(a): poniedziałek, 27 sty 2014, 17:58
Lokalizacja: Peloponez

Re: Filozofia religijna

przez krzysiek4 » niedziela, 10 wrz 2017, 12:44

(…„Błędy chrześcijańskich rządów ukażemy w tak jaskrawych kolorach i taki do nich wpoimy wstręt, że ludzie będą woleli żyć w stanie poddaństwa, aniżeli powrócić do stanu osławionej wolności, która ich zmęczyła i wyczerpała do gruntu. Ciągłe niepotrzebne zmiany, do których przyczyniliśmy się, podkopując państwowe istnienie gojów, tak się ludziom uprzykrzą, że będą woleli znosić nowy ład, aniżeli przeżywać znowu te straszne troski i niepokoje, które znosić musieli („Protokół 14”- „Protokoły Mędrców Syjonu”).

Treść „Protokołów Mędrców Syjonu” nie pozostawia najmniejszych wątpliwości, że dzisiejsza „inżynieria społeczna” (polityka „unii”) jest realizowana wg. nakreślonego ponad 150 lat planu, który wg. głupawych prześmiewców… opracowała carska „Ochrana”.
--
Co­kol­wiek będzie, co­kol­wiek się sta­nie, Jed­no wiem tyl­ko: spra­wied­li­wość będzie, Jed­no wiem tyl­ko: Pol­ska zmartwychwstanie.

Żajwik
Bywalec
 
Posty: 177
Dołączył(a): niedziela, 17 sie 2014, 19:40
Lokalizacja: Żytomierz, Ukraina

Re: Filozofia religijna

przez Żajwik » sobota, 30 wrz 2017, 19:34

Teleportacja

Jeśli się uda teleportować człowieka na wielką odległość i dany wynalazek zostanie wprowadzony w sferze wojskowej, to radykalnie zmieni zasady prowadzenia wojny, ponieważ się da teleportować duże oddziały wojska, w tym robotów na wszystkie elementy infrastruktury wroga, które mogą znajdować się daleko od linii frontu. Czyli to oznacza, że zwykła linia frontu rywalizujących ze sobą armii zostanie likwidowana (na przykład Donbas, II wojna Światowa, Syria i t.d.). To odpowiada tezie Mesnera w księdze "Miatieżewojna" przewidującej likwidację za pomocą wszelkich uderzeń (w tym za pomocą teleportacji) wszystkich przedstawicieli przeciwnika, w tym armii i cywilnych mieszkańców. Jedną z metod przeciwdziałania wobec danego sposobu prowadzenia wojny jest lokowanie armii-jednostek specjalnych niedaleko od elementów infrastruktury, których należy bronić.
Улыбаясь, мне ломали крылья
Мой крик порой, похожий был на вой
И я немел от боли и безсилья
И лишь шептал: Спасибо, что живой!

И лопнула во мне терпенья жила,
И я со смертью перешел на ты
Она давно возле меня кружила,
Побаиваясь только хрипоты.

Żajwik
Bywalec
 
Posty: 177
Dołączył(a): niedziela, 17 sie 2014, 19:40
Lokalizacja: Żytomierz, Ukraina

Re: Filozofia religijna

przez Żajwik » niedziela, 15 paź 2017, 14:56

Karol Jung i chrześcijaństwo

Każda ludzka dusza jest chrześijanką - Tak mówił Tertullian. Czyli każdy element dobrych i złych działań jest jednakowy dla każdej duszy. Na przykład każde zło (mordy, kradzieży, bijatyki, obniżenie i t.d. ) jest obniżające dla każdej duszy różnej religii. To samo dotyczy dobrych uczynków, tylko one cieszą duszę. Religia z kolei kładzie nacisk w zachowaniu codziennym na pewne te elementy dla uniknięcia rozprzestrzeniania zła lub dobra (na przykład: w prawie Chamurappiego opartym na religii przewidziano zabójstwo za cudzołóstwo i t.d.), co z kolei tworzy pewien kierunek-wektor rozwoju kraju. Dany fakt przyrodnych elementów działań zła i dobra ludzkiej duszy za pomocą symboli wyraża i stanowi Archetyp, o którym pisał Karol Jung. Na przykład symbol miotły (wypędzenie) ma to samo znaczenie symboliczne w różnych kulturach, w tym w kulturze prehistorycznej. Problem tylko polega na tym: kogo wypędzać? Osobę, która czyniła dobro lub osób, które tworzyły zło? Pojęcie Archetypu zostało ustalane na podstawie badań przez Karola Junga snów za pomocą elementów symboli różnych kultur, w tym chrześcijaństwa, czyli katolicyzmu, o którym on pisał, że z momentem powstania w Europie protestantyzmu, mieszkańcy danego kontynentu stracili religijną odporność. Ponadto Karol Jung radził swoim pacjentom w postaci leków przyjmować Komunię i spowiedź.
Улыбаясь, мне ломали крылья
Мой крик порой, похожий был на вой
И я немел от боли и безсилья
И лишь шептал: Спасибо, что живой!

И лопнула во мне терпенья жила,
И я со смертью перешел на ты
Она давно возле меня кружила,
Побаиваясь только хрипоты.

Żajwik
Bywalec
 
Posty: 177
Dołączył(a): niedziela, 17 sie 2014, 19:40
Lokalizacja: Żytomierz, Ukraina

Re: Filozofia religijna

przez Żajwik » niedziela, 22 paź 2017, 13:44

Pewne obserwacje religijno-historyczne pod względem ilości ludności

Zaczynając od 1054 roku (schizma: powstanie katolicyzmu) co następnych 300 lat odbywają się różnego typu wydarzenia w dziejach Europy Zachodniej, które poważnie redukują ludność danej części kontynentu.
- Tak się stało w latach 1348-1350 (300 lat po tzw. wyżejwymienionej wielkiej schiźmie), kiedy doszło do epidemii dżumy, która zdziesiątkowała ludność Zachodniej Europy.
- Podobnie było w roku 1648. W tym roku skończyła się Wojna Trzydziestoletnia, która zniszczyła sporo osób (pewni historycy nazywają ja
wojną światową). Liczba ludności, stan której przed Wojną Trzydziestoletnią został uzupełniony dopiero w drugiej połowie XVIII
wieku.
- Tak samo było po prawie 300 latach od roku 1648, czyli w latach 1939-1945. Została zakończona II Wojna Światowa, skutki pod
różnymi wsględami są wiadome.
- Następny kataklizm powinien zacząć i się skończyć w XXIII stuleciu, czyli w latach 2240-2250 (300 lat po II wojnie światowej). Lecz może
on nastąpić znacznie wcześniej, czyli w ramach zaczynającej się III Wojny światowej może być zastosowana broń epidemiologiczna,
nuklearna, chemiczna i t. d. W tej sytuacji określona przeze mnie wyżej zasada nie będzie działała z następujących przyczyn:
* znacznie większa degrengolada moralna, niż to było przed I Wojną Światową, czyli to oznacza, że jest znacznie więcej osób, które mogą nacisnąć na "czerwony guzik" broni, w tym nuklearnej nie zastanawiając się nad sensem życia, tym bardziej nad moralnością ludzi.
* brak "filtru władzy" pod względem moralnym; w tej sytuacji władzę mogą objąć ludzi o złym stanie moralnym, o czym pisałem wyżej.
* kultura, która rozprzestrzenia negatywne ideały; to także dotyczy różnego typu ideologii dominujących na terenach Zachodniej
Europy, które powstały po upadku religii katolickiej (najpierw Odrodzenie, następnie Reformacja oraz potem Oświecenie, co doprowadziło do rewolucji), który usunął odporność religijną Europejczyków, o czym pisał K. Jung, myśląc o najważniejszych cechach protestantyzmu.
* szybki postęp naukowo-techniczny, w tym w zakresie różnego typu broni. Z powodu powstania nowych typów broni w ciągu ostatnich 100 lat została gwałtownie zmieniona taktyka prowadzenia wojny na rzecz likwidacji wielkich mas ludzi.
Улыбаясь, мне ломали крылья
Мой крик порой, похожий был на вой
И я немел от боли и безсилья
И лишь шептал: Спасибо, что живой!

И лопнула во мне терпенья жила,
И я со смертью перешел на ты
Она давно возле меня кружила,
Побаиваясь только хрипоты.

Żajwik
Bywalec
 
Posty: 177
Dołączył(a): niedziela, 17 sie 2014, 19:40
Lokalizacja: Żytomierz, Ukraina

Re: Filozofia religijna

przez Żajwik » czwartek, 9 lis 2017, 10:57

Wracając do Junga

Wszystkie symbole, które wyraża Archetyp ma wyraźne znaczenie narzędzia, za pomocą którego jest dokonywana odpowiednia czynność. Na przykład wyżejwymieniona miotła: to jest narzędzie, które usuwa brud, a więc funkcja: usuwania. Problem polega na tym co musimy uważać za brud. To, jak pisałem, zagadnienie dotyczy religii/ideologii. To dotyczy wszystkich symboli, nawet w pewnym sensie abstrakcyjnych, które również mogą być rozpatrywane jako narzędzie: miłość (funkcja: kochać, kogo kochać?); przyjaźń (funkcja utrzymywania dobrych stosynków, z kim mieć dobre stosunki?), Bóg (jedną z funkcji: rządzić, czym/kim rządzić ?) i t.d.
Улыбаясь, мне ломали крылья
Мой крик порой, похожий был на вой
И я немел от боли и безсилья
И лишь шептал: Спасибо, что живой!

И лопнула во мне терпенья жила,
И я со смертью перешел на ты
Она давно возле меня кружила,
Побаиваясь только хрипоты.

  Poprzednia strona   Następna strona
Posty: 82   •   Strona 8 z 9   •   1 ... 5, 6, 7, 8, 9

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 2 gości

Teraz jest poniedziałek, 18 gru 2017, 01:20